Nytt nettkurs: Psykiske lidelser og tannbehandling

Bilde

Hvordan møte tannbehandlingspasienter med psykiske lidelser?

Pris: gratis

Målgruppe: Tannleger (kun åpent for medlemmer av NTF)

Språk: Engelsk

Kurset ligger tilgjengelig for alle medlemmer på Min side / Nettkurs

Kurset teller 2 timer i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem

Kurset er gratis og tilgjengelig for NTFs medlemmer frem til 1. mai 2023

Om kursinnholdet

Personer med psykiske lidelser har ofte dårligere munnhelse enn resten av befolkningen, og dermed økt behov for oppfølging. Munnhelseproblemer hos personer med psykiske lidelser kan være direkte assosiert med lidelsen og symptomene knyttet til den, eller indirekte gjennom levekår og økonomi.

Kurset gir innsikt i god kommunikasjon og hvordan unngå fordommer i møte med pasienter med psykiske lidelser. Kurset består av en introduksjon om vanlige orale problemer hos personer med psykiske lidelser og hvorfor disse tilstandene sees. Videre tar videoen for seg eksempler på kommunikasjon og handling i kliniske møter med pasienter gjennom ti ulike kasuistikker.

Videoen inngikk i fagprogrammet Dental Trauma Guide symposiet i oktober 2022, og videreformidles med tillatelse fra foredragsholder.

Om foredragsholder

Anne Kristine Bergem er overlege og spesialist i psykiatri. Hun er utdannet innen voldsrisikovurdering og -håndtering, er gruppeterapeut og Executive Master of Management. Hun har klinisk erfaring og ledererfaring fra psykisk helsevern og har vært fagrådgiver for Rådet for psykisk helse. Hun har styreverv for Modum Bad, PsykOpp og Home-Start lokalt i Asker. Hun har i dag hovedstillingen som fagrådgiver ved Pårørendesenteret og har stillinger som spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening og som førstelektor II ved OsloMet. Hun er aktuell i boken "Oral Health Psychology: Psychological Aspects Related to Dentistry" med kapittelet “People with mental disorders in the dental clinic”.

Sist oppdatert: 1. desember 2022