WHO har publisert ny, global rapport om munnhelse

Bilde

Illustrasjon: WHO

WHO slår alarm og krever umiddelbar handling i sin nye "Global oral health status report".

Rapporten har fått undertittel "Mot universell helsedekning for munnhelse innen 2030", og gjennomgår de nyeste dataene om orale sykdommer, risikofaktorer, utfordringer og mulige tiltak innen munnhelse. Rapportens klare konklusjon er at statusen for global munnhelse er alarmerende og krever umiddelbar handling.

Rapporten dokumenterer at orale sykdommer er blant de vanligste ikke-smittsomme sykdommene og påvirker anslagsvis 3,5 milliarder mennesker over hele verden, samt at oral helse lenge har vært et neglisjert tema på den globale helseagendaen. Videre slår WHO fast at det er behov for umiddelbare tiltak for å sikre at alle mennesker, uansett hvor de bor og uansett inntekt, har kompetansen og verktøyene som trengs for å ta vare på egen munnhelse, samt tilgang til forebygging og omsorg når de trenger det.

WHOs rapport gir et omfattende bilde av oral sykdomsbyrde og tilgjengelige ressurser for oppfølging av munnhelse og utfordringene vi står overfor. Rapporten inkluderer også nøkkeltall for alle de 194 medlemsstatene i WHO, samt markører for oral helse som er relevante for beslutningstakere og som kan brukes for å spore endring og effekt av tiltak.

Rapporten har tre overordnede mål:

  1. Skissere betydningen av orale sykdommer på den globale folkehelsen
  2. Bidra med informasjon for å lettere kunne implementere WHOs nylig vedtatte resolusjon om oral helse (WHA 74.5) på globalt, regionalt og lokalt nivå
  3. Oppmuntre til engasjement og tiltak fra regjeringer, FN-organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner (NGOer), akademiske institusjoner, bistandsorganisasjoner, privat sektor og andre interessenter for å sette munnhelse og orale sykdommer i sammenheng med globale helseagendaer

Last ned hele rapporten her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mer informasjon om rapporten kommer også i Tidende nr. 1/2023

Tabell hentet fra rapporten

Figur hentet fra rapporten

Sist oppdatert: 24. november 2022