Husk forsikringspremien i TGS

Bilde

Enkelte medlemmer har opplevd å bli meldt ut av Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) grunnet manglende betaling. Vi oppfordrer medlemmene til å passe på at forsikringspremien blir betalt.

Sentralt Næringsutvalg (SNU) og NTFs sekretariat har vært i kontakt med et lite antall medlemmer som har blitt utmeldt av Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) uten at det var planlagt fra medlemmenes side. Medlemmene oppgir at de ikke har fått med seg at premien har forfalt, eller at de har mottatt en purring på manglende betaling.

Det har i disse tilfellene kommet som en uheldig overraskelse at de har blitt utmeldt på grunn av manglende innbetaling av forsikringspremie. Å stå uten sykeavbruddsforsikring kan få meget alvorlige konsekvenser for egen økonomi eller for økonomien i praksisen.

Vi oppfordrer medlemmene til å være ekstra oppmerksomme på å sjekke mottaker og adresse for faktura fra TGS, og at premien blir betalt ved forfall.

Ved nærmere spørsmål eller behov for endringer, ta direkte kontakt med TGS om dette.

Mer informasjon og kontaktopplysninger finner du på www.sykeavbruddskassen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Hva er TGS?

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Sist oppdatert: 23. november 2022