Tannhelseutvalgets nettside oppe og går

Bilde

Foto: regjeringen.no / Gettyimages

Tannhelseutvalget har lansert en egen nettside med informasjon om deres arbeid, oversikt over medlemmer og mulighet til å komme med direkte innspill.

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter.

Utvalget bes særlig vurdere;

 • forslag om å harmonisere og tilpasse reguleringen av tannhelsetjenestene med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • forslag som opprettholder, styrker og videreutvikler tannhelsetjenestens helsefremmende, forebyggende og oppsøkende tilbud
 • egenandeler, egenbetaling og modeller for egenandelstak. Dette skal bl.a. inkludere vurderinger og ev. forslag til hvordan et universelt egenandelstak kan innføres, i tillegg til vurderinger av et eget egenandelstak. Konsekvenser for prissetting i privat sektor skal vurderes. Utvalget skal også vurdere forslag til andre mulige skjermingsordninger for pasienter med særskilte behov for tannhelsehjelp
 • tiltak som kan bidra til å redusere de sosiale forskjellene i befolkningens orale helse og bruk av tannhelsetjenester
 • tiltak som kan bidra til å redusere de geografiske forskjellene i befolkningens tilgang til tannhelsetjenester
 • forslag som kan bidra til å styrke innbyggernes kunnskap om prisnivået på tannhelsetjenester
 • hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres
 • hvordan en trinnvis utvidelse av det offentlige ansvaret innen tannhelseområdet kan gjennomføres
 • hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede personellressursene ved en utvidelse i det offentlige ansvaret
 • tannpleiernes rolle i forebygging og behandling
 • myndighetenes behov for tannhelsedata som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av tannhelsetjenesten.

På de nye nettsidene kan du lese om utvalgets mandat og medlemmer. President i Den norske tannlegeforening Heming Olsen-Bergem er medlem. Det er også tannlegene Ellen Berggreen og Farshad Alamdari.

Det er mulig å sende innspill til utvalget. Disse publiseres på nettsidene og alle vil kunne lese disse.

Det er også mulig å ta direkte kontakt med utvalgets sekretariat.

Nettsiden finner du på www.nettsteder.regjeringen.no/tannhelseutvalget Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 24. oktober 2022