Influensavaksine til helsepersonell

Bilde

Illustrasjon: Racecar / FHI

Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. NTF anbefaler våre medlemmer å ta årlig vaksine mot influensa.

Myndighetene anbefaler alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt å ta vaksine. Dette er spesielt viktig for personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper.

Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

Arbeidsgiver skal tilby og dekke utgiftene ved vaksinasjon for alt smitteutsatt personell. Ta kontakt med arbeidsgiver for informasjon om vaksinasjon på din arbeidsplass.

Les mer om influensavaksine for helsepersonell på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. oktober 2022