Ny leder og nytt styre i Akademikerne

Bilde

Det nye styret i Akademikerne. Fra venstre: Morten B. Jørgensen, Håkon K. Skard, Morten I. Wedege, Lise L. Randeberg, Anne Karin Rime, Jan Inge Eidem og Helle C. Nyhuus. Foto: Thomas Eckhoff

Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne på hovedorganisasjonens rådsmøte onsdag formiddag i forkant av markeringen av foreningens 25 års jubileum.

25 års jubilant i sterk vekst

Akademikernes 13 medlemsforeninger organiserer høyere utdannede med mastergrad (eller mer), og markerer i år 25-årsjubileum. Foreningen er den fagorganisasjonen som vokser raskest, og representerer nå over 253 000 medlemmer.

Jubileet ble markert onsdag 19. oktober med en jubileumkonferanse. Tema for konseransen var fremtidens arbeidsliv, kunnskapssamfunn hvor en rekke foredragsholdere hadde fått i oppgave å spå hvordan verden rundt oss vil se ut i 2047.

Ny leder

I forkant av konferansen ble det holdt rådsmøte med valg av både ny leder og nytt styre.

Det var en enstemmig valgkomité som innstilte Lise Lyngsnes Randeberg til ledervervet. Randeberg har vært konstituert leder av Akademikerne siden november i fjor da tidligere leder Kari Sollien gikk over i ny jobb. 
Hun har lang fartstid i Akademiker-fellesskapet og akademia, og har tidligere vært president i hovedorganisasjonens største forening Tekna i åtte år og vært nestleder i Akademikerne siden 2016.

Les mer på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted.

Nytt styre

Dette er de øvrige styremedlemmene i Akademikerne for perioden 2022 – 2024:

  • Nestleder Morten Ingebrigtsen Wedege, Naturviterne
  • Anne Karin Rime, Legeforeningen
  • Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene
  • Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen
  • Helle C. Nyhuus, Lektorlaget
  • Morten Boland Jørgensen, Econa

NTFs president Heming Olsen-Bergem ble valgt inn som 2. varamedlem til styret. I tillegg vil han fortsette å være NTFs observatør til styret med møte-, tale- og forslagsrett.

Akademikerprisen 2022

Årets akademikerpris ble også delt ut under konferansen. I år gikk prisen til Andreas Wahl Wahl for hans vitenskapsformidling. Juryen trakk spesielt frem hans evne til å skape interesse for vitenskap, og at formidlingen gjør akademisk kunnskap til allmennkunnskap og felleseie.

Les mer om tildelingen av akedemikerprisen på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. oktober 2022