Velkommen til TSF Fellesseminar 2023

Bilde

Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) har gleden av å ønske velkommen til Fellesseminar 2023.

Dato: Fredag 27. og lørdag 28. januar 2023

Sted: Grand Hotel, Oslo

Tema: Smerte innen odontologien

Målgruppe: Tannlegespesialister

For mer informasjon om fagprogram og lenke til påmelding se www.tannlegeforeningen.no/TSF

Sist oppdatert: 27. september 2022