Første møte i Tannhelseutvalget er gjennomført

Bilde

Første møte i det nyoppnevnte Tannhelseutvalget ble gjennomført 9. september, og gikk hovedsakelig ut på å få innblikk i de ulike medlemmene og deres bakgrunn, samt skape en felles forståelse for utvalgets formål, mandat og arbeidsmetoder.

I utvalget sitter det blant annet tre tannleger, en leder for tannhelsetjenesten og en tannpleier. I tillegg vil dyktige fagfolk innen jus, statsvitenskap, medisin og økonomi bidra med et viktig utenfra-blikk på tannhelsetjenesten. Tilstede på første møte var også helseminister Ingvild Kjerkol som snakket om forventningene til utvalget.

Heming Olsen-Bergem, president i NTF, er medlem i utvalget og er optimistisk og godt fornøyd etter det første møtet. Se video i slutten av nettsaken for mer om hans tanker etter første utvalgsmøte.

Utvalget skal levere sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024, men grunnet det brede mandatet er det mulig noen av oppgavene videreføres utover denne tiden. NTFs president påpeker at arbeidet vil ta tid, og at man ikke kan forvente raske resultater.

Både NTF og utvalget er åpne for innspill, og NTFs medlemmer oppfordres til å bruke lokalforeningene og NTFs kanaler aktivt. Det vil også bli mulighet til å spille inn meninger og spørsmål direkte til utvalget på en nettside som skal opprettes.

NTF vil holde medlemmer og tillitsvalgte oppdatert om fremgangen i utvalgsarbeidet.

Neste møte i utvalget er 19. - 20. oktober.

Tannhelseutvalget har følgende medlemmer:

 • Evy-Anni Evensen (leder), bl.a. tidligere fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, nå pensjonist
 • Lena Bendiksen, dr. juris, professor ved det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Underviser i bl.a. barne- og familierett og velferdsrett
 • Ellen Berggreen, professor, Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen og forskningsleder ved TkV, Bergen
 • Kurt Richard Brekke, professor ved NHH Norges handelshøyskole, Bergen, spesialisering innen konkurranseøkonomi og markedsregulering og tidligere sjeføkonom i Konkurransetilsynet
 • Eli Feiring, dr.polit. i statsvitenskap & professor, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Gry Jakhelln, fagansvarlig i Norsk Tannpleierforening
 • Kari Kjendalen, pensjonist, Oslo. Tidligere politiker for Arbeiderpartiet, politisk rådgiver for statsminister Gro Harlem Brundtland og generalsekretær i Forskerforbundet.
 • Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef i Rogaland fylkeskommune. Utdannet sykepleier og har tilleggsutdannelse innenfor risikostyring, kvalitets- og sikkerhetsledelse, prosjektstyring og endringsledelse.
 • Kristian Onarheim, ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge. Styremedlem i Pasientreiser og ved TKMidt
 • Kurt Rønning, nestleder i yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet
 • Per Tovmo, Professor, Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, Trondheim
 • Heming Olsen-Bergem, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, president i Den norske tannlegeforening
 • Farshad Alamdari, overtannlege ved Innlandet fylkeskommune

Les mer:

Sist oppdatert: 14. september 2022