Ledige plasser på tredagerskurs ved Villa Sana - november 2022

Bilde

Onsdag 9.- fredag 11. november er det satt opp ekstrakurs for tannleger på Villa Sana ved Modum bad.

Kurset inneholder undervisning og tilbud om enkeltsamtale, kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud.

Undervisningen handler blant annet om: Selvfølelse, livskvalitet, balansen mellom arbeid og hjem, tannlegerollen samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.

Mer informasjon om tilbudet og lenke til påmelding finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mail med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ved mottatt søknad.


Om avtalen mennom NTF og Villa Sana

Villa Sana inngikk avtale med Den norske tannlegeforening i 2008 om et kurs- og
rådgivningstilbud for medlemmene for å forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Denne ble utvidet i 2017.

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter, dekkes av NTF ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Reiseregningsskjema fås ved oppmøte.


Rådgivning

Rådgivningssamtalen foregår over en dag fra kl 09.00-15.00, ved behov finnes mulighet for overnatting fra kvelden før.

Rådgivningsdagen finner sted på Villa Sana (Modum Bad) eller på kontoret vårt i Oslo.

Det er også opprettet tilbud om videorådgivning på 2,5 timer.

Man kan også be om parrådgivningsdag der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.


Ta kontakt

NTFs medlemmer tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per e-post: villasana@modum-bad.no eller telefon: 32 74 98 83/910 07 419.

Sist oppdatert: 7. september 2022