Harry-Sam Selikowitz utnevnt som representant for tannlegene i tverrfaglig europeisk anitibiotika-nettverk

Bilde

Harry-Sam Selikowitz (foto: Kristin Aksnes)

Council of European Dentist (CED) utnevnte i juni NTFs Harry-Sam Selikowitz som representant for tannlegestanden i det tverrfaglige europeiske nettverket "AMR One Health Network"

AMR One Health Network startet sitt arbeid i 2017 og samler EU-institusjoner, byråer og medlemsland for å diskutere hvordan man best kan bekjempe antibiotikaresistens i en "One Health"-tilnærming. Oppdraget er å styrke den politiske dialogen og bidra til samhandling mellom sektorene og profesjonene som jobber med helse, veterinær-/mattrygghet og miljø, med mål om å bekjempe antibiotikaresistens.

Harry-Sam skal de neste årene være tannlegenes stemme inn i dette arbeidet.

Om Harry-Sam Selikowitz

Harry-Sam gar doktorgrad i Samfunnsodontologi fra Oslo, og har i en årrekke representert NTF både i verdens tannlegeorganisasjon FDI og i CED - Council of European Dentists. Han har spilt en sentral rolle i å synliggjøre tannhelse i det internasjonale arbeidet rundt folkehelse, kosthold og antitbiotikaresistens. Fra februar 2022 har han vært ansatt i en 20 prosent stilling som seniorrådgiver i NTF med oppgaver knyttet til samfunnsodontologi, folkehelse og ikke-smittsomme sykdommer, samt NTFs fagkomité for antibiotikabruk og smittevern.

For mer informasjon om gruppens arbeid se EU Action on Antimicrobial Resistance Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (europa.eu)

Sist oppdatert: 14. juli 2022