Nyetablert satsing på samfunnsodontologi

Bilde

Rundt bordet (fra venstre): Morten H. Rolstad (NTF - observatør), Natalia Andronova (UiO), Linda Stein UiT), Kristin Klock (UiB), Anne-Kristine N. Åstrøm (UiB), Heming Olsen-Bergem (NTF - observatør), Harry-Sam Selikowitz (NTF), Kirsten Ahlsen (NTF), Ralf Husebø (NTF - observatør). Ikke til stede: Jostein Grytten (UiO)

Et uttalt behov for mer og bedre innsikt i tannhelsen i Norge har ført til at NTF har tatt initiativ til å etablere et nytt SAmfunnsodontologisk NEttverk (SANE) som skal bidra til å kartlegge data om oral helse og sykdom.

Nettverket består av fagfolk fra lærestedene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt seniorrådgiver Harry-Sam Selikowitz og fagsjef Kirsten Ahlsen fra NTF.

Omfattende utfordringer

Utfordringene i tannhelsetjenesten er omfattende, og nettverket har som mål å kartlegge data og identifisere kunnskapshull innen oral helse sett i et folkehelseperspektiv. Nettverket skal også vurdere og foreslå metoder for tetting av disse kunnskapshullene.

Det er også et behov for å styrke det samfunnsodontologiske fagfeltet, og nettverket ønsker å se på hvordan man kan sikre både mer kompetanse, økte ressurser og bedre rekruttering. En av oppgavene til nettverket blir derfor å vurdere samfunnsodontologiske kurs- og etterutdanningstilbud, samt tiltak for å bygge et mer robust miljø.

Stort behov for bedre samarbeid

Nettverket hadde sitt første møte 31. mai. Behovet for nettverket kom tydelig fram da deltakerne fra lærestedene presenterte sine forventinger rundt det forestående arbeidet. Det kom klart fram at økt dialog og bedre samarbeid har vært savnet.

- Vi har mye data og kunnskap, med dette er veldig fragmentert, sier Harry-Sam Selikowitz, som er blitt tildelt koordinatorrollen for nettverket.

- Det er et tydelig behov for å kartlegge hvilke datakilder som finnes, og helsedata, tjenestedata og kunnskap som omhandler livskvalitet må synliggjøres. En utfordring er manglende registre når det gjelder tannhelsedata og kobling mot andre registre, legger han til.

Aktuelle satsingsområder som ble diskutert på møtet var blant annet klinisk odontologisk forskning, kartlegging av behandlingsbehov, måling av helsekompetanse og tannhelseatferd.

Kunnskapen som vil bli generert av SANE vil også bidra inn i NTFs arbeid om fremtidens tannhelsetjenester og til en helhetlig utredning av tannhelsetjenesten, som NTF lenge har etterspurt.

SANE må også sees i sammenheng med den historiske resolusjonen om oral helse som ble vedtatt i Verdens helseorganisasjon 28. mai i år. Den globale strategien understreker at oral helse er en del av den generelle helsen, og har som mål å redusere orale sykdommer og deres sosiale determinanter gjennom forebyggende tiltak og befolkningsbaserte intervensjoner.

Les mer: Ny global strategi utgjør en milepæl for oral helse (31. mai)

Sist oppdatert: 22. juni 2022