Ny global strategi utgjør en milepæl for oral helse

Bilde

Medlemsstatene i Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå vedtatt en global strategi for oral helse, inkludert en handlingsplan og et rammeverk for å spore fremgang og mål som skal nås innen 2030.

Den globale strategien setter den ambisiøse visjonen om universell helsedekning (UHC) for oral helse innen 2030, og er det første konkrete skrittet mot full implementering av fjorårets resolusjon om oral helse.

Strategien setter fire overordnede mål for å bistå medlemslandene til å:

  • utvikle ambisiøse nasjonale tiltak for å fremme munnhelse
  • redusere orale sykdommer og sosiale forskjeller innen munnhelse
  • styrke innsatsen for å adressere orale sykdommer og tilstander som en del av UHC
  • vurdere utviklingen av mål og indikatorer for å prioritere innsats og vurdere fremgangen innen 2030

I tillegg inkluderer strategien seks strategiske mål om helsestyring, helsefremming, sykdomsforebygging, informasjonssystemer, helseforskning og helsetjenester innen oral helse.

For å nå disse målene kreves det en folkehelsetilnærming hvor oral helse integreres i primærhelsetjenesten, og at det tilrettelegges for skreddersydde intervensjoner på tvers av livsløpet, samt datainnsamling og optimalisering av digitale teknologier.

Dette er helt i tråd med det NTF spilte inn til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i forkant av WHO møtet.

– Mer og bedre data om oral helse, samt økt digital samhandling på tvers av helsetjenester er helt nødvendig for å lykkes med treffsikre strategier hvor også munnhelsen blir inkludert og ivaretatt, sier NTFs president Heming Olsen-Bergem.

At slike strategier og handlingsplaner blir vedtatt på globalt nivå er svært viktig for å øke samfunnsodontologiske kompetansen, også på nasjonalt nivå.

- Dette er en etterlengtet satsing på munnhelsefeltet, og bør også få betydning i Norge Jeg håper at dette kan bidra til at også norske helsepolitikere innser viktigheten av munnhelsen og behovet for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten.

Veien videre

Innen 2023 skal WHO omsette strategien til en handlingsplan som inkluderer et rammeverk for overvåking og sporing av fremgang, med målbare mål som skal nås innen 2030. Innen 2024 skal WHO anbefale kostnadseffektive, evidensbaserte orale helseintervensjoner som et vedlegg til «NCD Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.», og «WHO UHC Compendium Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.».

Arbeidet vil også fokusere på å styrke informasjonssystemer for munnhelse. Dette inkluderer å lage en ny dataplattform for munnhelse og utvikle standardiserte datainnsamlingsteknologier og -metoder, samt lage munnhelseindikatorer for helseundersøkelser i befolkningen. Sammen vil disse tiltakene overvåke fremdriften i gjennomføringen av arbeidet med munnhelse, samtidig som de gir rettidig og relevant tilbakemelding til beslutningstakere på nasjonalt nivå.

- Effekten av dårlig munnhelse rundt om i verden er enorm. Munnhelse er en grunnleggende rettighet, og det er påtrengende behov for tiltak for å komme alle, unge og gamle, til gode på tvers av livsløpet. Det er svært bekymringsfullt at til tross for en byrde for milliarder av mennesker rundt om i verden, er det mange orale sykdommer som kan forebygges eller behandles med enkle, evidensbaserte og kostnadseffektive intervensjoner. Folk fortsetter å oppleve unødvendig smerte og lidelse i kombinasjon med alvorlig økonomisk press på familier og lokalsamfunn, uttalte Dr. Bente Mikkelsen, direktør for ikke-smittsomme sykdommer i Verdens helseorganisasjon i forbindelse med vedtaket av den globale strategien.

Les mer:

Sist oppdatert: 31. mai 2022