Oral helse på agendaen i Verdens helseorganisasjon

logo who

22. - 28. mai avholdes Verdens helseforsamling under temaet "Helse for fred, fred for helse". På agendaen står blant annet en global strategi for oral helse, og NTF har spilt inn våre synspunkter til helse- og omsorgsministeren.

Verdens helseforsamling er WHOs beslutningsorgan, og avholdes for 75. gang 22. - 28. mai 2022. Agendaen inkluderer blant annet globale strategier for mattrygghet, oral helse og tuberkuloseforskning.

Global strategi for oral helse

I mai 2021 vedtok Verdens helseforsamling resolusjon WHA74.5 om oral helse og ba om at det skulle utvikles et utkast til global strategi for å håndtere orale sykdommer, inkludert en handlingsplan for oral helse. Det er denne strategien som nå skal diskuteres og vedtas.

Målet med strategien er å veilede medlemsstatene til å: (a) utvikle tiltak for å fremme oral helse; (b) redusere forekomsten av orale sykdommer og sosiale ulikheter innen munnhelse; (c) styrke innsatsen for å håndtere orale sykdommer og tilstander som en del av universell helsedekning; og (d) vurdere utvikling av mål og indikatorer slik at man kan måle fremgangen innen 2030.

NTFs innspill til helseministeren

I forkant av helseforsamlingen inviterte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til et innspillsmøte onsdag 18. mai. På møtet deltok president Heming Olsen-Bergem for NTF sammen med representanter for Legeforeningen, Sykepleierforbundet, samt en rekke pasient- og interesseorganisasjoner.

NTF benyttet anledningen til å peke på behovet for global og nasjonal helseovervåking, og nødvendigheten av digital samhandling i hele helsetjenesten for å lykkes med å utvikle gode og treffsikre strategier hvor også munnhelsen blir inkludert og ivaretatt. For å få til god og målrettet helseovervåking og gode helsestrategier er det også nødvendig å satse på samfunnsodontologisk forskning og å få løftet samfunnsodontologisk kompetanse.

En velfungerende tannhelsetjeneste utgjør en sentral rolle i forebygging av, avdekking og behandling av ikke-smittsomme sykdommer, og NTF oppfordret helseministeren til å gi sin støtte til den foreslåtte strategien, og gjentok samtidig vårt ønske om en helhetlig gjennomgang av nasjonal tannhelsetjeneste.

Les mer:

Sist oppdatert: 20. mai 2022