Akademikerne ut med varsel om streik

Bilde

Forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Over 1350 medlemmer i Akademikerne Stat går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen om årets hovedtariffoppgjør. Også i Oslo kommune er det varslet om plassfratredelse, og at 147 medlemmer kan tas ut i streik dersom meklingen med ikke fører frem.

Tekst og bilde: Akademikerne

Streikeuttak i staten

Akademikerne vil ta ut medlemmer i seks statlige virksomheter dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai.

– Vi er nå i mekling og gjør alt vi kan for å finne gode løsninger. Streik er siste utvei, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Disse virksomhetene tas ut i første fase:

  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Helsedirektoratet
  • Oslo politidistrikt
  • Skatteetaten
  • Tolletaten
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet

En eventuell streik kan bli trappet opp på et senere tidspunkt. Da vil flere medlemmer tas ut og nye virksomheter i staten blir berørt.

Oslo kommune

- Ved streik ønsker vi først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Akademikerne har varslet at psykologer, lektorer, samfunnsvitere, arkitekter, leger, tannleger, jurister, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten blir tatt ut i en eventuell streik.

Kravene inn i oppgjøret er at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen, solid reallønnsvekst og medbestemmelse for lektorene.

- Vi går inn i meklingsinnspurten med mål om å komme til enighet. Men streik er et lovlig virkemiddel som vi vil bruke dersom det er nødvendig. Ved streik ønsker vi så langt det er mulig å ikke ramme Oslos innbyggere.

Avventer mekling med KS

Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjøres hvem som tas ut i streik i kommunesektoren. Et uttak kan meldes når som helst i meklingen og de som tas ut kan streike fire dager senere.

Hver enkelt forening i Akademikerne kan også velge å ikke godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingsslutt.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.

Sist oppdatert: 19. mai 2022