Når intet nytt ikke er godt nytt -
revidert statsbudsjett 2022

Bilde

Illustrasjon: regjeringen.no

12. mai presenterte regjeringen forslag til revidert nasjonalbudsjett. Av og til er intet nytt ikke godt nytt. For tannhelsetjenesten er den glede og entusiasme en hadde for fjorårets valgløfter nå knapt å spore, dessverre.

Hurdalsplattformen var første avgrensning i det forventede løftet for tannhelsetjenesten i inneværende stortingsperiode. Etter hederlig innsats fra SV i høstens statsbudsjettsforhandlinger (november 2021) ble det avtalt både mer penger til tannhelsetjenester og enighet om utredning. Nå har regjeringen brukt vinteren og våren på å senke ambisjonen og redusere satsningen på tannhelsen.

NTF har særlig lagt merke til den stadig mer utydelige kommunikasjonen rundt utredning og en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Helsepolitikerne fra AP (statsråd, statssekretærer og stortingsrepresentanter), sier ulike ting i ulike settinger, og ord som "helhet" og "utredning" er byttet ut med mindre forpliktende utsagn om å "nedsette et utvalg".

- Det mest relevante spørsmålet er ikke lenger når de skal sette i gang med en helhetlig gjennomgang, men om det i det hele tatt kommer, sier Heming Olsen-Bergem, president i NTF.

NTF hadde ikke store forventninger til at det skulle skje noe i revidert statsbudsjett denne våren. Men vi hadde forhåpninger om at regjeringen ville fulgt opp NTFs forslag fra høstens statsbudsjettprosess, og nå benytte anledningen til å finansiere en NOU om tannhelsetjenesten i Norge. Det skjedde ikke.

- Men vi gir oss ikke. Vi fortsetter våre prosesser og vårt påvirkningsarbeid, og får legge grunnlaget selv, legger presidenten til.

På helsebudsjettet foretas en dreining av midler fra eldreombudet til pasientombudet og det igangsettes en ny folkehelsekampanje for psykisk helse. For tannhelsens del er det foreslått saldering av 10 millioner på Helfo, basert på fjorårets regnskap, og en teknisk justering av delkostnadsnøkkelen for tannhelse på grunn av 21-22-åringene.

Les mer:

Sist oppdatert: 18. mai 2022