Innspillsmøte opptrappingsplan for psykisk helse

Bilde

Fredag 13. mai deltok NTF på møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol om ny opptrappingsplan for psykiske helse. På møtet deltok de største helseprofesjonsforeningene. Alle var opptatt av mer ressurser til feltet, men også bedre samhandling mellom de ulike tjenestene, samt at forebygging og helsefremmende arbeid må prioriteres også i andre sektorer enn helsetjenesten.

En fornøyd visepresident etter innspillmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse

En fornøyd visepresident etter innspillsmøtet

Psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Regjeringen skal nå lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, og inviterte de største helseprofesjonsforeningene til innspillmøte fredag 13. mai. Sammen med Den norske tannlegeforening deltok blant annet Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.

Regjeringen hadde bedt om innspill på følgende spørsmål:

  • Hva er de viktigste tiltakene for å få til god helsefremming og forebygging?
  • Hva er de viktigste tiltakene for å få god og tilgjengelig hjelp?
  • Hva er viktigste tiltakene for å sikre et godt tilbud til de med alvorlige og sammensatte utfordringer?
  • Gi gjerne konkrete eksempler på tiltak eller løsninger dere mener fungerer godt.

NTF fokuserte på sammenhengen mellom oral helse og psykisk helse, og var tydelige på at oral helse må inkluderes i den kommende opptrappingsplanen. Visepresident Ralf Husebø holdt NTFs innlegg på møtet.

Les mer:

Om opptrappingsplan for psykisk helse

Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Opptrappingen skal styrke kommunale tjenester, men også sikre bedre kvalitet og økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten. I planen skal vi både se på det som fremmer god psykisk helse og forebygger psykiske plager, og vi skal jobbe for mer tilgjengelig og nær hjelp. Tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer er også en del av planen. I tillegg vil vi styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Sist oppdatert: 18. mai 2022