Bruk av ukrainske tannleger som medhjelpere

Bilde

Helsedirektoratet har oppdatert den nasjonale veilederen om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som følge av krisen i Ukrainia. De har nå lagt til informasjon om hvordan ukrainske flyktninger med helsefaglig bakgrunn kan benyttes som medhjelpere.

NTF mottar jevnlig spørsmål som omhandler bruk av ukrainske tannleger som medhjelpere , og Helsedirektoratet har nå oppdatert "Veileder om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente" med en egen anbefaling om dette.

Under kap. 10. "Tilleggsinformasjon: Særlige forhold som gjelder ukrainske flyktninger og asylsøkere" står det:

Ukrainsk personell med helsefaglig utdanning kan etter eget ønske og avtale benyttes som medhjelpere i helsetjenestene i kommunene. (...) Hvilke oppgaver som kan delegeres til medhjelper, må den som delegerer vurdere ut fra ansvaret om å gi forsvarlige tjenester.

Videre står det også

For å sørge for forsvarlige helsetjenester, må medhjelperen ha nødvendig kompetanse.

Det må gis nødvendig opplæring ut fra medhjelperens kompetanse og oppgavene som skal utføres, og på den måten ivareta forsvarlighetskravet. Dette forutsetter at den som delegerer oppgaver, foretar en konkret vurdering og kompetansekartlegging av medhjelperen. Kompetansekartlegging kan for eksempel skje ved at helsepersonell med tilsvarende kompetanse, foretar nødvendig kontroll av medhjelperens kompetanse. Faglig etikk må ligge som et grunnlag.

Den som delegerer må også ha medhjelperen under nødvendig oppsikt og sørge for å selv være til stede og tilgjengelig under utførelsen av oppgavene. Dette er særlig viktig i tiden en har fått tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgaven mer selvstendig. Det bør være evalueringer underveis.

Klikk her for å å lese hele veilederen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For mer informasjon se:

Sist oppdatert: 27. april 2022