Presidentens time 6. april

Bilde

Har du noe på hjertet? NTFs president Heming Olsen-Bergem hører gjerne fra deg!

Neste uke er det klart for ny runde med det månedlige, digitale møtet med NTFs president Heming Olsen-Bergem hvor medlemmene kan stille spørsmål og si sin mening.

NTFs nye president ønsker å åpne foreningen og lytte til medlemmene, og vil tilby månedlige, digitale møter hvor medlemmene kan spørre, kommentere, utfordre og komme med innspill. Møtene vil holdes en gang i måneden via zoom. Medlemmer som ønsker å delta finner både møtekalender og lenke til deltakelse på "Min side" på tannlegeforeningen.no.

Når og hvor?
Onsdag 6. april kl. 1600 - 1700
Zoom. Se www.tannlegeforeningen.no/minside for lenke og informasjon.

Hvem?
Møtene er forbeholdt NTFs medlemmer. Presidenten stiller sammen med 1-2 representanter fra NTFs hovedstyre, utvalg og NTFs sekretariat. Hvem som stiller kan variere fra møte til møte.

Hva?
Man kan rose, rise, stille spørsmål og legge inn ønsker om alt som har med foreningens arbeid å gjøre, men kan ikke nødvendligvis forvente umiddelbare svar. Noen innspill må tas videre, og en rekke spørsmål må sannsynligvis avklares og forankres før de kan svares ut.

Vær ærlig, vær åpen og vær aktiv! Håper vi sees?

Sist oppdatert: 7. april 2022