Bli med på Arbeidslivets klimauke

Bilde

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Som en del av dette inviterer Akademikerne sine medlemmer til å bli med på Arbeidslivets klimauke.

28. mars til 1. april arrangeres Arbeidslivets klimauke, et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene både i offentlig og privat sektor. Formålet er å skape godt samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser.

I Oslo markeres starten på Arbeidslivets klimauke med frokostmøte 28. mars kl. 08.30 til 10.00. Her lanseres også en ny veileder for medbestemmelse og bærekraft som er utviklet av Spekter, Akademikerne helse og SAN. Klikk her for å se programmet Lenke til et annet nettsted.

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS.

Les mer om arbeidslivets klimauke på arbei​d​slivet​skli​mauke​.no/ Lenke til et annet nettsted.

En grønnere odontologisk hverdag
Miljø og bærekraft er viktig også for tannhelsetjenesten. Her er noen generelle råd til hvordan NTFs medlemmer kan bidra til en grønnere odontologisk hverdag:

1. Kildesorter alt avfall
2. Arbeid mest mulig digitalt og med minst mulig papirutskrifter.
3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med steriliserbare eller nedbrytbare alternativer
4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport
5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken
6. Still miljøkrav til produsenter og leverandører og etterspør bærekraftige produkter
7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres
8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

Har du andre tips eller råd til en grønnere odontologisk hverdag?
Send det inn på info@tannlegeforeningen.no!

Sist oppdatert: 25. mars 2022