Oppdatert helseinformasjon til asylsøkere og flyktninger

Bilde

Helsedirektoratet har oppdatert den nasjonale veilederen om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som følge av krisen i Ukrainia.

Sist oppdatert: 22. mars 2022