Søkelyset på statlig ansatte - #forfellesskapet

Bilde

Foto: Eckhoff/​Det odontologiske fakultet, UiO/​Havforskningsinstituttet/​Tekna/​Akademikerne

Akademikerne har lansert en ny kampanje for å rette søkelyset mot de ansatte i staten, og den viktige jobben de gjør.

Mange ansatte i staten har høy utdanning og bruker fagkunnskapen for samfunnets beste. Likevel tar de fleste av oss oppgavene som løses av de statlig ansatte for gitt. Jobben de gjør synes ikke alltid så godt før oppgavene ikke blir løst eller blir løst feil.

- Det er lett å ta dem for gitt. Det burde vi ikke. Mange statlige etater strever i dag med å få tak i nok høyt utdannede folk som de trenger for å løse samfunnskritiske oppgaver, skriver Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat i et innlegg på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Dette er også bakgrunnen for kampanjen #forfellesskapet som Akademikerne har lansert. Målet med kampanjen er å synliggjøre at høyere utdannelse lønner seg og at statlig ansatte bidrar til å løse oppgaver som er viktige for fellesskapet.

I dag er det over 200 statlige etater, landet rundt. Det er er helt nødvendig at disse er attraktive arbeidsgivere som tilbyr faste stillinger og møter de ansatte med fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser.

Representerer tannlegene

Kampanjen løfter frem eksempler på yrker og personer som jobber for fellesskapet, som jobber statlig og er medlemmer av Akademiker-foreningene. Som representant for tannlegene har de intervjuet Kristine Eidal Tanem, som er under spesialisering i oral kirurgi og medisin.

Hun gjør kirurgiske inngrep i munnhulen, som å fjerne visdomstenner, operere bort cyster og sette inn implantater. Behandling av slimhinneforandringer i munnen og sykdommer i kjeveledd er også en del av arbeidshverdagen.

I tilllegg tar Kristine en doktorgrad ved Universitetet i Oslo (UiO) der hun forsker på komplikasjoner i munnhulen hos langtidsoverlevende etter barnekreft.

Vi trenger de gode forskerne. Akademikerne er opptatt av at akademisk kompetanse skal komme fellesskapet til gode. For å få til det må statlige virksomheter være attraktive arbeidsgivere, slik at folk som Kristine velger som hun gjør.

Les mer:

Sist oppdatert: 18. mars 2022