Nyansatt senior­rådgiver – Harry-Sam Selikowitz

Bilde

Harry-Sam Selikowitz, foto: Kristin Aksnes

Harry-Sam Selikowitz er for mange et kjent navn da han i en årrekke har representert NTF både i verdens tannlegeorganisasjon FDI og i CED - Council of European Dentists. Med virkning fra 1. februar er Harry-Sam ansatt i NTFs sekretariat i en 20 prosent stilling med oppgaver knyttet til samfunnsodontologi, folkehelse og ikke-smittsomme sykdommer, samt NTFs fagkomité for antibiotikabruk og smittevern.

Vi har stilt ham noen spørsmål slik at medlemmene kan bli bedre kjent med ham:

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Jeg har min tannlegeutdannelse og doktorgrad i samfunnsodontologi fra Oslo og en master i det samme fra London. På grunn av mitt doktorarbeid ble jeg «plukket opp» av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og har organisert og evaluert tannhelsetjenester i flyktningleirer i Asia. Jeg har i mange år vært NTFs representant i FDI (Chair Science Committee) og nå involvert i Council of European Dentists. Jeg har holdt mange forelesninger om folkehelse både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer som politisk leder i en bydel i Oslo og leder av styret i Oslos største apotek kan vel også nevnes.

Hva er det viktigste du kan bidra med inn til NTF?

Jeg bringer med meg min allsidige bakgrunn som klinisk tannlege, forsker og erfaring fra internasjonalt arbeid. Jeg har i flere år vært tilknyttet NTF som rådgiver på områder som sukker, folkehelse og antibiotikabruk. Dette arbeidet vil nå bli enda viktigere. NTF har også tatt initiativ til et nytt samfunnsodontologisk nettverk, hvor jeg skal delta. Nettverket har som mål å bringe mer fakta om oral helse inn i den politiske dagsorden.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?

Jeg er veldig inspirert av dyktige kollegaer. Jeg synes tannleger er en ubrukt ressurs i forebyggende helsearbeid generelt, og gleder meg til å bidra til å gjøre noe med dette. Jeg ønsker å være en pådriver i kampen for god folketannhelse og bidra til at tannlegene får sin rettmessige plass i helsetjenesten. Det blir også fint å kunne bidra med min erfaring i å omsette kunnskap til handling.

Hva ser du for deg blir de største utfordringene?

Det kommer klare, politiske signaler om at tannhelsesektoren står foran omstillinger. Det er viktig at vi er så godt forberedt som mulig, sik at vi kan være med på å legge premissene. Jeg er også opptatt av sykdomsforebygging og ser det som en utfordring å få områder som sukkerforbruk og bruk av antibiotika enda mer frem. Foreningen har mange og viktige oppgaver, og dette er bare et par eksempler.

Harry-Sam (til daglig kalt Sam) har i en årrekke utvist et sterkt engasjement for å sette den orale helsen inn i et større perspektiv og utgjør en stor ressurs for tannlegestanden og foreningen. Vi ønsker ham hjertelig velkommen som seniorrådgiver og kollega i sekretariatet!

Sist oppdatert: 22. mars 2022