Nytt fagforbund for tannpleiere

Bilde

Foto: iStock

«Tannpleierforbundet i Delta» ble etablert høsten 2021 som et alternativ til Norsk tannpleierforening (NTpF).

Forbundet oppsto som et alternativ til NTpF for tannpleiere som ønsket å bli værende i Delta etter at NTpF vedtok å forlate Delta for å isteden bli en selvstendig fagforening i Unio. 

Forbundet organiserer autoriserte tannpleiere og studenter ved tannpleierutdanningene.

Tannpleier og hovedtillitsvalgt Renate Berg-Hansen (36) fra Tromsø skal lede interimstyret i Tannpleierforbundet i Delta i perioden fram til nytt styre er valgt.

Les mer:

Sist oppdatert: 11. mars 2022