Tannhelsetjenester til 21-22 åringer?

Bilde

Det råder mye usikkerhet rundt bevilgningen til tannhelse for 21 – 22 åringene som regjeringen og SV ble enige om i forliket for statsbudsjett 2022. Medlemmene sitter med mange spørsmål om hva som gjelder og hva som skjer, og NTF ønsker med dette å dele den informasjonen som er tilgjengelig.

NTF er glad for all oppmerksomhet rundt munnhelse, og vi er positive til at det bevilges penger til tannhelsetjenesten. Samtidig er foreningen kritiske til at slike oppdrag gis uten at det er lovforankret i Tannhelsetjenesteloven, og ser med bekymring på at det igangsettes uten å være konsekvensutredet.

Dette vet vi:

  • Fra 1. januar 2022 vil de som er fyller 21 eller 22 år i 2022 ha krav på 50% egenandel på tannbehandling
  • Fylkene har blitt tildelt 168 millioner kroner for å dekke de ekstra utgiftene
  • Takstene for folketrygdens stønadsordning (Helfo) gjelder
  • Tilbudet gjelder for tannbehandling utført i bostedsfylket (dvs. at studenter skal motta behandling på studiested)
  • Kjeveortopedi er ikke inkludert i ordningen

Ellers er mye fremdeles uklart. NTF har pekt på utfordringene i de store studentbyene, med variasjonene mellom fylkene og i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.

8. mars deltok NTF på møte med lederne i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene, hvor temaet sto på agendaen. Det gjenstår å se hvordan fylkene ønsker å løse oppgavene, og om det blir store lokale tilpasninger i tilbudet.

NTF vil holde tett kontakt både med ledelsen i den offentlige tannhelsetjenesten og med myndighetene, og vil informere medlemmene når oppdatert informasjon er tilgjengelig.

Ved spørsmål bes medlemmene ta kontakt med fylkestannlegen eller tannhelsesjefen i sitt fylke.

Sist oppdatert: 10. mars 2022