Lettlest helseinformasjon publisert på Helsenorge

Bilde

Illustrasjon: Helsedirektoratet / Helsenorge

Nå er lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester publisert på Helsenorge.

Innholdet er utarbeidet av Helsdirektoratet, med innspill fra bl.a. arbeidsgruppen for den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming", hvor også NTF har deltatt.

Hensikten med materialet er å bidra til helsekompetanse og kunnskap om helse- og omsorgstjenestene, og økt brukermedvirkning hos personer med utviklingshemming.

Siden skal også være et verktøy for helse- og omsorgstjenestene i tjenesteyting og ved brukerinvolvering i forbedringsarbeid, individuelt eller i grupper. Tekstene kan og være utgangspunkt for samtaler om ulike temaer.

For mer informasjon se www.helsenorge.no/lettlest Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. eller
last ned pdf av heftet "Gode helse- og omsorgstjenester - Lettlest hefte" , 442.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 8. mars 2022