Tannlegeforeningen fordømmer invasjonen av Ukraina

Bilde

Russlands krigshandlinger i Ukraina er brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Tannlegeforeningen slutter seg til fordømmelsen av Russland.

Invasjonen har store konsekvenser for det ukrainske folk og deres menneskerettigheter. Samtidig truer den sikkerheten i hele Europa.

– Som i alle konflikter er det sivilbefolkningen det går hardest ut over. Våre tanker går også til våre kolleger og annet helsepersonell i Ukraina. Det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet og menneskerettighetene må respekteres, og vi ser med stor bekymring på rapporter om at sykehus og helsepersonell er rammet i angrepene, sier NTFs president Heming Olsen-Bergem.

NTF har sammen med de andre nordiske tannlegeforeningene sendt en henvendelse til den Ukrainske tannlegeforeningen hvor vi uttrykker vår støtte og sympati.

NTF anbefaler medlemmene til å støtte en av de mange organisasjonene som bidrar med bistand i området, slik som f.eks.:

  • UNICEF Norge: Vipps til #700441
  • Amnesty Norge: Vipps til #2115 (merk med Ukraina)
  • Kirkens Nødhjelp: Vipps til #2426
  • Redd Barna: Vipps til #2230
  • SOS-Barnebyer: Vipps til #24867
  • Flyktninghjelpen: Vipps til #2142
  • Røde Kors: Vipps til #2272
  • Frelsesarmeen: Vipps til #706389

Les mer:

Sist oppdatert: 2. mars 2022