Endring i takster for kjeveortopedisk behandling fra 1. mars

Bilde

Det er fastsatt nye takster i regelverket for stønad til tannbehandling fra 1. mars 2022

Endringer gjelder for kjeveortopedisk behandling. Du som er kjeveortoped må huske å sjekke at EPJ-systemet ditt er oppdatert, slik at takstene er riktige fra 1. mars. Det er ikke mulig å benytte de gamle takstene for kjeveortopedisk behandling som utføres fra og med 1. mars 2022.

Les mer om endringene på helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Du finner også endringene i rundskriv til folketrygdloven §§ 5-6, 5-6 a og 5-25 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og i takster for
tannbehandling Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
.

Sist oppdatert: 2. mars 2022