Avvikling av retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind

Helsedirektoratet har avviklet Covid-19 retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert.

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert avvikles fra og med 25. februar 2022.

Det betyr at:

 • Det er nå like regler for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er ikke lenger særskilte regler for ansatte som ikke er fullvaksinert.
 • Dette er hovedregelen. Det kan være aktuelt med egne lokale regler, avhengig av risiko for alvorlig sykdomsforløp hos pasienter og lokale forhold.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner bør følge:
  • Grunnleggende smittevernrutiner
  • Lokale infeksjonskontrollprogrammer
  • FHIs råd og anbefalinger for SARS-CoV-2-testing av ansatte i helse- og
  • omsorgstjenestene
  • FHIs råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at helsetjenesten opprettholder forsterkede smitteverntiltak som beskrevet på FHI sine hjemmesider.

Bakgrunn og begrunnelse

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind ble innført i november 2021 og gikk ut på at ansatte som ikke var fullvaksinerte eller hadde gjennomgått covid-19 ble testet to ganger i uken og ble anbefalt å bruke munnbind ved pasientkontakt. Hensikten var å redusere risikoen for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som ikke var fullvaksinert og som var smittet med SARS-CoV-2, skulle smitte pasienter, beboere, brukere eller andre ansatte.

De fleste ansatte i helse- og omsorgstjenesten er grunnvaksinert og har fått oppfriskningsdose.

Deres beskyttelse mot å bli smittet med SARS-CoV-2 kan se ut til å være av begrenset varighet, og både vaksinerte og uvaksinerte kan dermed potensielt være smitteførende. For å forebygge/begrense smitte inn i helse- og omsorgstjenesten bør samme tiltak gjelde for alle ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Les mer:

Brev fra Helsedirektoratet - Avvikling av Cobid-19 retninhslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind , 430.3 kB, åpnes i nytt vindu. (sendt 25.02)

Bilde
Sist oppdatert: 2. mars 2022