Kurs- og rådgivningstilbud Villa Sana - våren 2022

Bilde

NTF har en avtale med Villa Sana ved Modum bad om kurs og rådgivning for medlemmene for å forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Fra 2021 er tilbudet på antall dagsrådgivninger doblet på bakgrunn av økning av henvendelser. Nå er vårens kursdager klare.

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter, dekkes av NTF ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Reiseregningsskjema fås ved oppmøte.

Arbeidshelse – tredagerskurs for tannleger
Kurset arrangeres 7. - 9. juni 2022 og har fokus på livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær og balansen mellom arbeid, samliv og familie.Et kurstilbud for ni tannleger over tre dager. Kurset inneholder undervisning og tilbud om enkeltsamtale, kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud.

Undervisningen handler blant annet om: Selvfølelse, livskvalitet, balansen mellom arbeid og hjem, tannlegerollen samt konkrete utbrenningsforebyggende tiltak.

Påmelding og mer informasjon finner du på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mail med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ved mottatt søknad.

Rådgivning
Rådgivningssamtalen foregår over en dag fra kl 09.00-15.00, ved behov finnes mulighet for overnatting fra kvelden før.

Rådgivningsdagen finner sted på Villa Sana (Modum Bad), på kontoret vårt i Oslo eller i Bergen.

Det er også opprettet tilbud om videorådgivning på 2,5 timer.

Man kan også be om parrådgivningsdag der tannlegens ektefelle eller samboer deltar i samtalen.

Ta kontakt

NTFs medlemmer tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per e-post: villasana@modum-bad.no eller telefon: 32 74 98 83/910 07 419.

Sist oppdatert: 14. februar 2022