Pensjon fra første krone fra 1. januar 2022

De vedtatte endringene i pensjonslovgivningen trådde i kraft 1. januar. Bedrifter har frist frem til 30. juni 2022 for å tilpasse seg ordningen. 

OTP - obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonsordning for dine ansatte. Du som arbeidsgiver plikter å betale et beløp tilsvarende minst to prosent av de ansatte sin lønn til pensjonssparing. De fleste arbeidsgivere i privat sektor må opprette en pensjonsordning for sine ansatte.

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende regler:

  • Alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone.
  • Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningen fjernes.
  • Aldersgrensen for medlemskap i pensjonsordningen er nå 13 år.
  • Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1 000 kroner, eller 10 000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon.
  • Unntaksregler for sesongarbeidere fjernes.

Du som arbeidsgiver må ha tilpasset dine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.
Det gamle regelverket vil fortsatt gjelde i overgangsperioden og frem til du har tilpasset pensjonsordningene til det nye regelverket.

Les mer:

Sist oppdatert: 8. februar 2022