Enighet om nye reiseavtaler for statlige ansatte

Bilde

Foto: istock

Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler. De nye avtalene betyr at de som reiser på tjenestereise i utlandet får kompensert reisetid time for time på samme måte som ved innenlandsreiser.

Tekst: Akademikerne Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

De nye avtalene har i større grad enn tidligere oppmerksomhet på klima og miljø. Avtalen sier at klimahensyn alltid skal vurderes før man bestiller reise. Reisen skal foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måten. Det skal også alltid vurderes mulighet for samkjøring når egen bil skal brukes.

Akademikerne stat har forhandlet avtalen på vegne av NTFs medlemmer i staten.

– Jeg er glad vi har fått på plass an avtale som sikrer at ansatte som må reise på tjenestereise i utlandet, blir kompensert også for reisetid. Når du er på reise, er du på jobb for arbeidsgiver. Dette har vært et prinsipp når man reiser innenlands. Nå blir det også det for reiser i utlandet, sier Kari Tønnesen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Partene vil i god tid før avtaleperiodens utløp foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil. Partene skal blant annet se på alternative modeller for beregning av kilometer for ulike typer kjøretøy miljø- og klimaaspektet.

Begge avtalene, både innenlandsavtalen og utenlandsavtalen, gjelder for tre år med forhandlingsrett på alle satser hvert år.

Sist oppdatert: 7. februar 2022