I gang med påvirkningsarbeidet 2022

Bilde

NTF-President Heming Olsen-Bergem på digital høring hos Stortinget

På selveste dagen for store lettelser i corona-tiltakene, 1. februar, arrangerte helse- og omsorgskomiteen digital høring om prioriteringsmeldingen Nytte, Ressurs og Alvorlighet. NTF fikk samme dag et eget møte med komiteen for å snakke om tannhelse.

Prioriteringsmeldingen følger opp Blankholmutvalgets NOU fra 2019. Her legges det opp til at de tre prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet som brukes i spesialisthelsetjenestene, nå også skal gjøres gjeldende i primærhelsetjenesten. Kriteriene skal suppleres med et mestringsaspekt, og kriteriene skal samlet være veiledende for behandling og oppfølging i helsetjenestene.

Munnhulesykdommer, herunder tannsykdommer, er en naturlig del i gjennomgangen av en prioriteringsmelding som omhandler helse. NTF er derfor fornøyd med at tannhelsetjenesten er behandlet gjennomgående i den nye prioriteringsmeldingen og viet et to-siders kapittel der Blankholmutvalgets konklusjoner og NTFs tidligere høringsuttalelse oppsummeres.

NTF er svært fornøyd med at det i prioriteringsmeldingen blir påpekt at det ville komme en egen melding for tannhelsetjenesten. Lov om tannhelsetjenesten er fra 1983. Det har lenge vært behov for en ny lov.

- NTF etterlyser et løft på tannhelsefeltet i denne stortingsperioden. Tannlegeforeningen håper at de mange initiativene som nå foreligger på tannhelseområdet, ikke minst de to verbalvedtakene som ble vedtatt i tilknytning til Statsbudsjett 2022, faktisk innebærer endring, fortalte Heming Olsen-Bergen, president i Den norske tannlegeforening på høringen, og poengterte at for NTF kommer en utredning om tann- og munnhelse på overtid.

Les innlegget til Heming Olsen-Bergem, president i NTF, her. , 127.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Les tidligere innsendte høringssvar om Blankholmutvalget her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presentasjon av NTF
Samme dag som den digitale høringen fant sted fikk NTF et eget møte med helse- og omsorgskomiteen. Her fikk Tannlegeforeningen anledning til å fortelle medlemmer av komiteen om aktuelle utfordringer i både privat og offentlig tannhelsetjeneste, , og fikk samtidig belyst hvordan tjenesten oppleves å jobbe i.

Komiteens medlemmer hadde anledning til å stille spørsmål om hvordan tjenesten fungerer på ulike områder. Blant temaene som ble diskutert var den nye 50%-ordningen for 21- og 22-åringer, muligheter for offentlig-privat samhandling, Helfo og Helfo-kontroll, distriktsutfordringer og digitalisering av tjenesten, herunder e-resept og kjernejournal.

-Vi ser frem til å samarbeide med hele komiteen, men vi er også i gang med å besøke de enkelte partiene. Det viktig for oss at stortingsrepresentantene vet og føler at de alltid kan ta kontakt med oss, fastslår NTF-president Heming Olsen-Bergem.

Sist oppdatert: 3. februar 2022