Ja - det blir symposium!

Bilde

Fra innspillingen av NTFs symposium 2021

Den uforutsigbare smittesituasjonen har gjort det utfordrende å planlegge for vårens kursvirksomhet. Etter de siste lettelsene fra myndighetene har vi nå tatt en endelig avgjørelse. Vi vil avholde et fysisk symposium på The Hub torsdag 10. og fredag 11. mars, og med mulighet for digital deltakelse. Påmeldingen har nå åpnet!

Tema: Når det går galt i klinikken

Tid: 10. - 11. mars 2022

Sted: Clarion Hotel The Hub / Nettbasert

Målgruppe: Tannleger

Selv om myndighetene har åpnet opp for et større antall deltakere enn tidligere ligger det fortsatt føringer om kohorter og krav til lokalet som gjør det vanskelig å ha mer enn 200 deltakere. Vi vil derfor i tillegg tilby hele symposiet som et digitalt arrangement hvor deltakere kan melde seg på og få en lenke hvor de kan følge hele symposiet direkte. Det vil også bli tatt opp slik at alle deltakerne har tilgang til forelesningene ca 4 uker etter avsluttet arrangement.

Dersom det åpnes for flere deltakere vil vi også kunne åpne opp for flere fysiske påmeldinger. Skulle det komme innstramminger vil fysiske påmeldinger kunne gjøres om til digital deltakelse.

Påmeldingen har nå åpnet, og det er første mann til mølla, og ingen grunn til å vente!

For mer informasjon og lenke til påmelding se:

NTFs symposium 2022 - Fysisk deltakelse

NTFs symposium 2022 - Digital deltakelse

PS: Medlemmer av NTF Student deltar GRATIS på den digitale versjonen! Send e-post til sd@tannlegeforeningen.no for å melde deg på!

Sist oppdatert: 2. februar 2022