Bli med på Arbeidslivets klimauke

Bilde

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Som en del av dette inviterer Akademikerne sine medlemmer til å bli med på Arbeidslivets klimauke.

NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke, Akademikerne har samlet seg om Arbeidslivets klimauke som arrangeres fra 24.-30. januar 2022.

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen. Oppfordringen fra arbeidstakere og arbeidsgivere er: Snakk om hva vi kan gjøre for klima på jobben!

Se www.arbeidslivetsklimauke.no for mer informasjon Lenke til et annet nettsted.

En grønnere odontologisk hverdag
Miljø og bærekraft er viktig også for tannhelsetjenesten. Her er noen generelle råd til hvordan NTFs medlemmer kan bidra til en grønnere odontologisk hverdag:

1. Kildesorter alt avfall
2. Arbeid mest mulig digitalt og med minst mulig papirutskrifter.
3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med steriliserbare eller nedbrytbare alternativer
4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport
5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken
6. Still miljøkrav til produsenter og leverandører og etterspør bærekraftige produkter
7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres
8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

Har du andre tips eller råd til en grønnere odontologisk hverdag?
Send det inn på info@tannlegeforeningen.no!

Sist oppdatert: 5. januar 2022