Endringer i stønadene 2022

Bilde

1. januar trådde nytt regelverk for stønad til tannbehandling i kraft. Endringene kommer som en konsekvens av statsbudsjettsforliket mellom regjeringspartiene AP og SP, samt SV på Stortinget.

Som en konsekvens av forliket er det først og fremst takstene for kjeveortopedisk behandling (600-takstene) som har økt mest. Disse har økt med ca. 11,7 prosent. De øvrige takster er økt med ca. 1,7 prosent. Noe som dessverre er under forventet prisvekst i 2022. Liste over sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen) er også revidert.

I tillegg er følgende endringer verdt å merke seg:

  • I stønadspunkt 8 er de to siste avsnittene om søskenmoderasjon erstattet med et nytt.

  • Det er gjort en presisering i stønadspunkt 8b4.

  • Det er gjort presiseringer i merknadene til takstene 207 og 809/810.
  • Takst 207: Non-operativ behandling av kariessykdom. Taksten dekker utgifter ved behandling av karies som ikke innebærer irreversibelt inngrep i tannemalje/dentin i form av fyllingsterapi og lignende. Taksten kan kun brukes én gang pr. behandlingsseanse. Taksten kan ikke kombineres med takst 101.
  • Takst 809/810 –Ultralyd og sialografi er tatt inn i taksten

Endringene finner du i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 Lenke til et annet nettsted., i takster for tannbehandling Lenke til et annet nettsted. og i SMT-listen Lenke til et annet nettsted..

https://www.helfo.no/regelverk/regelverkselement/endringer-i-tannregelverket-01.01.2022 Lenke til et annet nettsted.

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-6--5-6-a-og--5-25--undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade Lenke til et annet nettsted.

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/takster-for-tannbehandling- Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 3. januar 2022