Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

"Gult hefte" har kommet! - Takster 2022

Bilde

Helsedirektoratet har publisert nytt rundskriv  til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, og nye takster for tannbehandlingen.

Informasjonen er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no:

Takstene gjelder fra 1.1.2022

Det er gjort endringer i både rundskriv og takster. Det er viktig at alle tar seg tid til å sette seg inn i dette. NTF vil komme tilbake med utfyllende artikkel på nyåret.

Godt Nytt År!

Sist oppdatert: 27. januar 2022