Tannleger som kritisk helsepersonell

Bilde

Helsedirektoratet har spisset sin tolkning av hvem som er å anse som kritisk nøkkelpersonell og når tannleger er å anse som dette.

Med nok en pandemibølge i gang har regjeringen i pressemelding 11. des 2021 Lenke til et annet nettsted. avklart at samfunnskritisk personell slipper omikronkarantene i arbeidstiden.

NTF har tatt kontakt med Helsedirektoratet som presiserer at dette ikke gir et generelt unntak for alt tannhelsepersonell, men at det gis unntak fra karantene for ansatte i virksomheter som er "avgjørende for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne yte tjenester, og som har behov for unntak for å utføre sitt arbeid" (se liste over kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell Lenke til et annet nettsted.). Dette er i tråd med slik NTF har forstått bestemmelsen.

Videre er det verdt å bemerke at dersom det er en tilfredsstillende dekning av tannhelsetjenester i rimelig nærhet som kan ivareta befolkningens behov for akutt behandling, vil ikke en enkelt tannlege ha behov for unntak fra karantenebestemmelsene.

For å bremse covid-19-epidemien må det vurderes strengt hvem som skal unntas for karantenebestemmelsene. Unntak fra karantene innebærer en risiko ved å la kjente nærkontakter kunne spre smitte og følgelig vil ikke karanteneunntakene gjelde for nærkontakter som er i samme husstand eller tilsvarende nære til den smittede.

Les om den stadig mer alvorlig smittesituasjon hos FHI og deres oppdaterte risikovurdering av omikronvarianten Lenke til et annet nettsted..

Sist oppdatert: 17. desember 2021