Nytt nettkurs om folketrygdens stønadsordning

Bilde

NTF lanserer nå et nytt obligatorisk, nettbasert kurs om folketrygdens stønadsordning. Målet med kurset er økt forståelse slik at medlemmene skal kunne anvende stønadsordningen i henhold til myndighetenes intensjoner.

Klikk her for å gå til kurset Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kurset gir kunnskap om det overordnede regelverket, pasientens rettigheter og tannlegens plikter, samt utvalgte stønadspunkter og takster som NTF mener er spesielt viktig å sette søkelys på. Den siste delen av kurset består av fagsider, videoforelesninger og videorefleksjoner.

Kurset er obligatorisk i etterutdanningsperioden 2021 - 2022, og teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem. Kurset er gratis og kun for medlemmer av NTF.

Det tidligere kurset om tilstander som utløser stønadsordning vil midlertidig tas ned, revideres og relanseres med oppdatert innhold på nyåret.

Mer informasjon om NTFs nettkurs finner på www.tannlegeforeningen.no/nettkurs

Sist oppdatert: 9. desember 2021