Viktig informasjon til virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i Oslo kommune

Bilde

Oslo kommune tilbyr nå helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt en oppfriskningsdose av covid vaksine.

Vi videreformidler med dette e-post vi mottok fra kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe 3. desember.
E-posten er også videresendt alle medlemmer i Oslo tannlegeforening.

NTF har vært i dialog med Oslo kommune, og de har bekreftet at dette gjelder tannhelsepersonell i både privat og offentlig sektor.

Folkehelseinstituttet har utvidet anbefalingen om en oppfriskningsdose til alt helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt. Dette gjelder primært helsepersonell (se helsepersonellovens definisjon av helsepersonell Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for hjelp til å vurdere hvilke ansatte som bør registreres i løsningen). Helsepersonellnummer er ikke et krav (ufaglærte som utfører helsehjelp kan også registreres for oppfriskningsdose). Det skal fortsatt gå minst 6 måneder fra dose 2 til oppfriskningsdosen for helsepersonell under 65 år.

Det er også fortsatt slik at det er en god beskyttelse mot sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom blant fullvaksinerte under 65 år. Det er viktig at helsepersonell blir tilbudt en oppfriskningsdose for å redusere risikoen for at de smitter videre til pasienter, og for å opprettholde kritiske tjenester. En oppfriskningsdose vil også øke beskyttelsen for mer mild og moderat sykdom. Vi minner samtidig om viktigheten av at ansatte i helse- og omsorgstjenesten tar imot tilbudet om influensavaksine.

Oslo kommune har etablert en registreringsløsning som skal benyttes for å registrere helsepersonell som møter kriteriet for oppfriskningsdose. Mottakere av denne eposten kan logge inn i denne løsningen og registrere hvilke ansatte i egen virksomhet som oppfyller kriteriet for oppfriskningsdose nå. Personene som registreres i denne løsningen, vil kontaktes av vaksinesenteret der de fikk siste dose (evt. bydel Bjerke/egen bostedsbydel dersom vedkommende fikk siste dose utenfor Oslo), og tilbys time der.

Oslo kommune gjør oppmerksom på at bevis på ansettelse må medbringes av den enkelte (f.eks. ID-kort, attest på arbeidsforhold el.l.) ved oppmøte for vaksinasjon.

Det er forventet at helsepersonell vil motta tilbud om oppfriskningsdose på forskjellige tidspunkt (selv om man er ansatt i samme virksomhet). Dette avhenger blant annet hvor mange ledige timer den aktuelle bydelen har tilgjengelig for helsepersonell, som vil variere mellom bydelene avhengig av befolkningssammensetning. Er dine ansatte registrert i løsningen, vil de ble kalt inn til time så snart det er ledig kapasitet.

Innlogging og registrering:

  1. Klikk her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for å åpne registreringsløsningen.
  2. Les gjennom relevant informasjon før du klikker på «Sign in».
  3. Logg inn vha. Bank ID , Buypass ID eller tilsvarende. (Velg «ID-porten» i første steg for å logge inn med bank ID.)
  4. Det kan hende du får opp et vindu (legg i så fall inn informasjon i de åpne feltene og klikk «Continue». Hvis ikke det går, forsøk å la email-feltet stå tomt)
  5. Legg inn kontaktinformasjon om deg selv og organisasjonsnummer på siden som heter «din virksomhet», les og bekreft med «yes» at du godtar personvernerklæringen og klikk «Submit»
  6. Klikk på «Registrering» > «Ny Registrering» i menyen på toppen av siden
  7. Legg inn Fødselsnr. (og gjerne også tlf.nr. og epostadresse, men det er ikke obligatorisk. Kun fødselsnummer er obligatorisk.) og klikk «Submit» for hver av dine ansatte som møter kriteriet for å tilbys oppfriskningsdose nå

Vennligst ta kontakt med prioriteringskriterier-vaksine@hel.oslo.kommune.no dersom det er behov for avklaringer rundt dette.

Sist oppdatert: 6. desember 2021