Om munnhelse på Oslo Peace Days

Bilde

Bilde: Oslo Peace days

9. desember bidrar det odontologiske fakultet ved UiO på fagprogrammet til Oslo Peace Days med foredrag om munnhelse hos flyktninger.

Årets Oslo Peace Days avholdes 6. - 12. desember under tittelen "Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?". Forsker og universitetslektor Ann Catrin Høyvik fra UiO deltar med foredrag om utfordringer knyttet til munnhelsen hos flyktninger, med særlig fokus på personer utsatt for tortur.

Tid 9. des. 2021 19:00–20:15

Sted: Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 37

klikk her for påmelding Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenninger, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med? Hvordan møter vi disse menneskene som helsepersonell, enkeltindiver og samfunn

Om Oslo Peace days

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. Sammen har de etablert Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter.

Les mer på www.oslopeacedays.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 6. desember 2021