Oppdatert råd og retningslinjer for jevnlig testing av helsepersonell

Bilde

Helsedirektoratet har sendt ut en Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte. FHI har tatt endringene inn i sine råd til tannhelsetjenesten.

Nettsaken ble først publisert 24/11, og siden blitt oppdatert 26/11 og 1/12

Ansatte som ikke er fullvaksinerte har en større relativ risiko for å være bærere av virus og dermed kan smitte andre sammenlignet med fullvaksinerte.

Det anbefales derfor at ikke-fullvaksinerte ansatte testes to ganger i uken. Ansatte som ikke er fullvaksinert anbefales også bruk av munnbind hvis man er å definere som en nærkontakt til pasienter, brukere og andre ansatte uavhengig av lokalt smittetrykk.

Det er også gjeninnført karanteneplikt for nærkontakter og anbefaling om bruk av munnbind for pasienter og ledsagere i kontakt med helse-og omsorgstjenesten.

I FHIs råd vektlegges det at tannhelsetjenesten bør ha søkelys på forebyggende smitteverntiltak med mål om å opprettholde normal drift, og en anbefaling om at ledere gjennomfører risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne slik at en eventuelt kan sette i verk tiltak ovenfor uvaksinerte ansatte.

Helsedirektoratets retningslinje kommer i tillegg til, og er ikke ment å erstatte allerede eksisterende, nasjonale og lokale retningslinjer, veiledere og prosedyrer for testing og bruk av munnbind ved pasientkontakt.

Les mer:


Sist oppdatert: 1. desember 2021