Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Budsjettforlik – godt, men blandet

Bilde

Med sitt budsjettforlik mellom regjeringen og SV er satsningen på oral helse kommet et tydelig steg videre i utviklingen av en tannhelsetjeneste for fremtiden. Den norske tannlegeforeningen (NTF) støtter mange av de foreslått styrkningene i budsjettforliket.

-Dette er bedre enn på mange år, sier en fornøyd Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen; -Overordnet sett er dette gode nyheter for tannhelseområdet.

NTF opplever i stor grad å ha vunnet frem med sine innspill. Det foreslås å sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge og å sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

-Her vil vi nå jobbe for at dette virkelig blir en helhetlig gjennomgang av hele tjenesten, understreker NTF-president Steinum; Skal dette arbeidet faktisk gi effekt må det prioriteres ressurser for god gjennomføring. Vi har alle behov for mer kunnskap. Vi er svært glade for at vi har blitt lyttet til og vil bidra med vår erfaring og kompetanse der vi kan.

-Utfordringene på tannhelseområdet må først og fremst adresseres i denne utredningen og dette utvalget. Og vi er svært glade for at vi har blitt lyttet til. Vi har behov for mer kunnskap.

Budsjettforliket innebærer 378 millioner kroner i friske midler. Dette inkluderer 100 millioner til den offentlige tannhelsetjenesten via fylkene, 60 millioner til TOO-ordningen og 50 millioner for å refusjonsordningen for barn og unge som får kjeveortopedi. NTF støtter disse satsningene, men er klare på at pengene nå må brukes på en fornuftig måte, slik at befolkningen faktisk får et bedre tannhelsetilbud.

NTF er skeptiske til satsningen på å gi 50% rabatt på tannbehandling for 21- og 22-åringer. Totalt settes det av 168 millioner til dette, som først og fremst må forstås som en velferdspolitisk satsning, og ikke en helsepolitisk satsning. Dette står i kontrast til den fraværende prisreguleringen av satsene i folketrygdens stønadsordning for tannhelse.

-Underreguleringen i takstene i folketrygdens stønadsordning er et stort minus i dette forliket, sier en litt oppgitt NTF-president Steinum; -Jeg er faktisk overrasket over at man ikke har funnet de 20 millionene som det er behov for. Satt på spissen så skjer satsningen på de unge på bekostningen av pasienter med store behov som får refusjon gjennom folketrygden.

Sist oppdatert: 30. november 2021