Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2021

valgurne

Nyvalgt hovedstyre - fra venstre: Terje Fredriksen (SNU), Ralf Husebø (Visepresident), Ellen Holmemo, Line C. Holtan, Ellen Cathrine Mork-Knutsen (ny), Ingvild N. Borgeraas, Farshad Alamdari (SF), Linn Katariina Henriksen, Heming Olsen-Bergem (President), Torbjørn Haukland (ny Vara). Ikke til stede: Kristoffer Øvstetun (Vara)

Oversikt over alle tillitsvalgtsverv som ble valgt av årets representantskap.

Representantskapet 2021 – følgende ble valgt til NTFs råd, komiteer og utvalg:

Verv

Etternavn

Fornavn

Tilknytning

HOVEDSTYRE

President

Olsen-Bergem

Heming

Oslo TF

Visepresident

Husebø

Ralf

Rogaland TF

Styremedlem

Holmemo

Ellen

Bergen TF

Styremedlem

Borgeraas

Ingvild N.

Vestfold TF

Styremedlem

Henriksen

Linn Katariina

Troms TF

Styremedlem

Holtan

Line C.

Vest-Agder TF

Styremedlem

Mork-Knutsen

Ellen Cathrine

Østfold TF

Styremedlem

Fredriksen

Terje

SNU

Styremedlem

Alamdari

Farshad

SF

1.Varamedlem

Øvstetun

Kristoffer

Bergen TF

2.Varamedlem

Haukland

Torbjørn

Finnmark TF

ORDFØRER OG
VARAORDFØRER

Ordfører

Roberg

Ranveig

Vestfold TF

Varaordfører


Amundsen

Gunnar

Haugaland TF

NTFs FAG- OG
ETTERUTDANNINGSUTVALG

Leder


Jonsson

Elisabet

Nordland TF

Nestleder


Aukland

Sverre

Aust-Agder TF

Medlem


Wu

Jie Yuan

Vestfold TF

Medlem


Lund

Arne-Olav

Bergen TF

Medlem


Kolltveit

Kristin M.

Buskerud TF

NTFs ETIKKRÅD

Leder

Pedersen

Line

Nordland TF

Nestleder

Hauge

Mariann S.

Vest-Agder TF

Medlem


Olsen

Leif-Henrik B.

Sør-Trøndelag TF

Medlem


Reinholtsen

Karen K.

Bergen TF

Medlem


Michaelis

Anja

Nordmøre og Romsdal TF

NTFs KONTROLLKOMITÉ
Leder


Jørgensen

Benedicte H.

Oslo TF

Nestleder


Jørgensen

Jørn Andre

Vestfold TF

Medlem


Angelus

Niklas K.O

Nord-Trøndelag TF

Medlem

Lunding

Sigrid B.

Nordland TF

Medlem

Vagle

Bernt Vidar

Rogaland TF

NTFs REDAKSJONSKOMITÉ
Leder


Jonsson

Malin

Bergen TF

Nestleder


Rønneberg

Anne

Oslo TF

Medlem


Godberg

Anders

Østfold TF

Medlem


Klock

Kristin S.

Bergen TF

Medlem


Lutnæs

Odd Bjørn

Sør-Trøndelag TF

NTFs VALGKOMITÉ
Leder

Andersen

Arnt-Einar

Sør-Trøndelag TF

Medlem


Hagli

Atle

Rogaland TF

Medlem


Valle

Per Fredrik

Telemark TF

Medlem


Johansen

Mette H. K

Nordland TF

Medlem


Horgen

Marianne

Oslo TF

NTFs SENTRALE ANKENEMND

Medlem


Andersen

Anne Marte F.

Østfold TF

Medlem


Granmar

Magne

Telemark TF

Varamedlem

Heistein

Stig

Oslo TF

SYKEHJELPSORDNINGEN
FOR TANNLEGER

Leder

Løken

Aleidis

Oslo TF

Medlem

Tryggestad

Jon

Nordland TF

Medlem

Ross

Eva Marie

Oslo TF

Vara

Korstadhagen

Yun Therese

Oslo TF

Vara

Solheim

Anne Kristine

Sør-Trøndelag TF

Vara

Sundsvold

Elsa

Troms TF


REVISOR

PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2022 og 2023

Sist oppdatert: 27. november 2021