Legeliste-saken til Høyesterett

Bilde

23. og 24. november skal Høyesterett behandle spørsmålet om Legelisten lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell.

Legeforeningen gikk, med Tannlegeforeningens støtte, til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha rett til å reservere seg mot å bli omtalt på Legelisten.

Legeforeningen anket saken inn til Høyesterett i mars, etter å ha tapt saken for Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten kom under tvil til at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv.

Les mer om saken på legeforeningen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 23. november 2021