Ny president i CED

Bilde

Tidligere president i Dansk Tandlægeforening, Freddie Sloth-Lisbjerg, er valgt inn som ny president i Council of European Dentists (CED).

Den 19. november 2021 møttes representanter for Council of European Dentists (CED) medlems- og observatørforeninger i Brussel, for CED General Meeting. På møtet ble Dr. Freddie Sloth-Lisbjerg (Danmark) valgt til ny president og Dr. Anna Lella (Polen), Dr. Robin Foyle (Irland), Dr. Henner Bunke (Tyskland) og Dr. Ioannis Tzoutzas (Hellas) ble valgt inn som nye styremedlemmer. De slutter seg til de nåværende medlemmene Dr. Doniphan Hammer (Frankrike), Dr. Paulo Melo (Portugal) og Dr. Henk Donker (Nederland).

Det nye CED-styret overtok sine fullmakter 20. november.

CED vedtok også en erklæring om tannturisme og helsetjenester på tvers av landegrenser.

For mer om vedtak og resultater fra CED General meeting se www.cedentists.eu Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 27. november 2021