Mer omfattende anbefalinger i ny retningslinje om antibiotikabruk

Bilde

Helsedirektoratet oppdaterte 16. november retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. For tannhelsetjenesten er anbefalingene i den reviderte retningslinjen mer omfattende enn tidligere, og inkluderer flere referanser.

Kapittelet som omhandler tannhelse inkluderer råd om antibiotikaforskrivning ved akutte odontogene infeksjoner, marginal periodontitt og periimplantitt og antibiotikaprofylakse i tannhelsetjenesten.

Klikk her for å gå til retningslinjen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (helsedirektoratet.no)

NTFs fagkomité er i gang med å innhente data fra reseptregisteret om tannlegers forskrivning av antibiotika i perioden fra 2010 - 2020. Innrapporterte tall viser at tannlegers forskrivning i 2020 utgjorde ca 5,5 % av den totale forskrivningen av antibiotika i Norge. NTF vil komme tilbake med mer informasjon om arbeidet når tallene foreligger.

For mer informasjon om antibiotikabruk i Norge - se rapport fra NORM Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Sist oppdatert: 19. november 2021