Den europeiske antibiotikadagen og ny retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Bilde

18. november er den europeiske antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day - EAAD) og oppstarten på World Antimicrobial Awareness Week (18.-24. november). I forkant av dagen har også Helsedirektoratet publisert sin oppdaterte retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

EAAD er et europeisk initiativ koordinert av det europeiske smittevernsenteret (ECDC). Markeringen består av nasjonale kampanjer om forsvarlig bruk av antibiotika i EU / EØS, og finner sted hvert år 18. november. Årets slagord er "Spread Awareness, Stop Resistance". På grunn av COVID-19-pandemien vil EAAD i år bli markert med en digital kampanje.

Oppdatert antibiotikaretningslinje

Helsedirektoratet oppdaterte 16. november retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Kapittelet som omhandler tannhelse inkluderer råd om antibiotikaforskrivning ved akutte odontogene infeksjoner, marginal periodontitt og periimplantitt og antibiotikaprofylakse i tannhelsetjenesten.

Klikk her for å gå til retningslinjen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (helsedirektoratet.no)

Webinar om den nye retningslinjen

I anledning den Den internasjonale antibiotika-uken 2021 arrangerer Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten». Lenke til webinar og mer informasjon finner du på www.antibiotika.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Gjør kloke valg - råd om antibiotikabruk

Blant de syv rådene til tannleger i klinisk praksis som NTF har utviklet i forbindelse med Gjør kloke valg kampanjen, finnes det to råd om antibiotikabruk:

01 - Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal periodontitt og periimplantitt
02 - Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte smerter

Les mer om rådene på www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

Internasjonale dokumenter om tannhelsetjenestens rolle i kampen mot antibiotikaresistens

Både FDI og CED har publisert nye dokumenter som skal bekjempe overforbruk av antibiotika i tannhelsetjenesten. FDIs dokument er et såkalt "løfte" (pledge) hvor medlemmene forplikter seg til å bekjempe antibiotikaresistens gjennom bevisstgjøring, forebygging av infeksjoner og optimalisering av antibiotikaforskrivning. NTF har signert dokumentet. Last ned dokumentet fra FDI , 73.6 kB, åpnes i nytt vindu. Lenke til et annet nettsted.

CED har i samarbeid med FDIs europeiske avdeling European Regional Organization (ERO) utarbeidet et informasjonsskriv om riktig antibiotikaforskrivning (effective antibiotic stewardship). Last ned dokumentet fra CED/ERO Lenke til et annet nettsted.

Les mer om World Antibiotic Awareness week:

Sist oppdatert: 17. november 2021