Priser og hederstegn på årets landsmøte

Bilde

Nominerte til NTFs studentforskerpris 2021

Prisutdelingene utgjør alltid en viktig del av NTFs landsmøte. I år ble det delt ut to hederstegn, NTFs studentforskerpris, Tidendes pris for beste oversiktsartikkel og pris for beste stand på Nordental, og det var ekstra hyggelig å dele ut priser med publikum til stede og med applaus fra fullsatte saler – det har prisvinnerne fortjent!

NTFs pris for undervisning og forskning 2021

NTFs pris for undervisning og forskning er opprettet for å markere en positiv holdning til disse to viktige elementene innenfor tannlegefaget. Prisen skal også understreke betydningen av tilstrekkelig rekruttering til vitenskapelige stillinger ved de odontologiske lærestedene. Den kan deles ut til en yngre lærer og/eller forsker knyttet til tannlegeundervisningen i Norge. I år besluttet en enstemmig jury å tildele prisen Helen Pullisaar fra UiO. Pullisaar disputerte i 2014, og tok sin spesialistutdanning i kjeveortopedi i Danmark i 2017. Siden 2018 har hun jobbet som postdoktor ved avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo.

Juryen fremhever spesielt at årets vinner var den første i verden som viste at vekstfaktoren irisin, som tidligere er antatt kun å være produsert i muskel, og stimulere til beinvekst ved trening, også er uttrykt i humane periodontale celler og stimulerer til vekst, migrasjon og ekstracellulær matrix av disse.

NTFs hederstegn

Mottakere av hederstegn - Anne Møystad og Tore Bjørnland

NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over tid har utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale verv. NTF er helt avhengig av engasjerte medlemmer som er villig til å påta seg slike verv, på vegne av sine kolleger, for alle NTFs medlemmer. I år var det Anne Møystad og Tore Bjørnland som mottok hederstegn. Begge har bidratt ikke bare sentralt i NTF, men også i sine respektive spesialistforeninger. I tillegg har de vært levende opptatt av utdanning og etterutdanning og har turnert hele Norge rundt som foredragsholdere i TSE.

Tidendes pris for beste oversiktsartikkel

Åpningens siste prisutdeling var Tidendes pris for beste oversiktsartikkel, som gikk til Gunhild Vesterhus Strand og Siri Flagestad Kvalheim for artikkelen «Risiko og forebygging av oral sykdom blant eldre».

Juryen fremhevet at artikkelen er lettlest, konkret og inneholder god og praktisk informasjon for både tannleger, tannpleiere og også helsetjenesten for øvrig. Artikkelen har relevante illustrasjoner og et stort antall referanser.

Artikkelen ble publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende nr. 4/2021 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTFs Studentforskerpris

Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Presentasjoner av masteroppgavene ble holdt i Peer Gynt på fredag, og vinneren ble kåret på messeminglingen samme ettermiddag.

Årets studentforskerpris gikk til Inger Johanne Linjord og Lilliane Sandal Nodevik fra Universitetet i Oslo med oppgaven «Økt fokus på munnhelse hos eldre i sykehjem – utvikling av et digitalt tannkart». I sin begrunnelse vekta juryen den aktuelle problemstillingen, og oppgavens bidrag til videreutvikling av nye, digitale løsninger med et informativt design. Prosjektet hadde et bredt faglig samarbeid og berører flere fagfelt.

Prisen består av 20.000 kroner, diplom og presentasjon i Tidende. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Kristin Klock (UiB), Qualbi Khan (UiT) og Ulf Ris (UiO).

Beste utstiller

Mottakere av pris for beste stand Nordental - Health Workers

Etter fjorårets digitale landsmøte var det ekstra gledelig å igjen kunne vandre mellom 60 utstillere i Nordental. Årets utstilling var tilpasset lokalene, og standene noe mindre enn normalt, men det var tydelig at mange likevel hadde lagt mye jobb i å bygge opp standene og både utstillere og deltakere var glade for å kunne se, ta og føle på de ulike produktene. Kriteriene for å vinne prisen som beste utstiller er informasjon og kommunikasjon, kreativitet, budskap og generelt inntrykk av den standen.

Health Workers ble kåret som årets vinner, takket være sin tydelig bærekraftige profil og samfunnsengasjement, hvor gjenbruk er en viktig del av produksjonen.

Hederlig omtale gikk også til EMS Nordic, Proteket og Zendium/Wikos.

Sist oppdatert: 8. november 2021