Landsmøtet 2021 er i gang!

Bilde

President Camilla Hansen Steinum under åpningstalen. Foto: Andres Vargas

Det var en tydelig rørt, stolt og engasjert president Camilla Hansen Steinum som for tiende (og sin siste) gang åpnet NTFs landsmøte foran en fullsatt Griegsal i Bergen. Landsmøtet har aldri før samlet så mange deltakere utenfor Oslo. Med rundt 60 utstillere på plass, i underkant av 2800 påmeldte og 40 ulike foredrag fordelt over tre dager ligger alt til rette for både faglig påfyll, sosialt samvær og en god handel på Nordental.

Formann i BTF, Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen til Bergen. Foto: Andres Vargas

Tradisjonen tro startet presidenten med en minnestund for de medlemmene vi har mistet i året som gikk. Så fulgte presidentens tale, åpningsforedrag av Thomas Hylland Eriksen, prisutdelinger og musikalske innslag fra Sondre Lerche. Åpningen fikk også sitt lokale preg i form av «nystemten», sunget av Jenny Kvamme, en velkomsthilsen fra formannen i Bergen tannlegeforening, Eirik Torjuul Halvorsen, samt en avsluttende opptreden av Dræggens Buekorps.

Høydepunkter fra presidentens tale

Presidentens åpningstale tok utgangspunkt i den spesielle tiden vi har vært igjennom, både det som har fungert og det som ikke har fungert. Myndighetene mangler oversikt over tannhelsetjenesten, og det bør tilrettelegges bedre slik at tannlegene skal kunne bidra i beredskapsarbeidet i større grad. Hun var svært kritisk til måten vaksineringen av helsepersonell ble håndtert på. Pandemien har vist oss viktigheten av godt kollegialt samhold, en åpen dialog med foreningens tillitsvalgte og en sterk profesjonsforening som favner alle tannleger i Norge.

En stor del av presidentens tale ble viet det politiske landskapet. NTF har høye forventninger til Støres regjering. Så langt har regjerningen ikke imponert, og Hurdalsplattformen var skuffende. NTF vil kjempe for prioriterte, målrettede tiltak for sosial utjevning heller enn universelle velferdsreformer. For å lykkes med dette kreves det en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten, og mer kunnskap om tjenesten.

Presidenten var også innom det kommende representantskapet, hvor det som alltid er mange viktige saker på agendaen. Mange viktige beslutninger skal tas, blant annet om nytt arbeidsprogram og to nye policydokumenter; om fremtidens tannhelsetjeneste og om kosmetisk behandling. Disse vil legge føringer for profesjonen og forhåpentligvis bidra til å sett klare etiske grenser, slik at tannlegene fortsatt kan levere tjenester av høy kvalitet. Og her var presidenten krystallklar: Respekten for tannlegeprofesjonen avhenger av at tannlegene fremstår som profesjonelle helsearbeidere – ikke som selgere av kosmetisk behandling.

Avslutningsvis sendte presidenten en varm takk til alle lokale og sentrale tillitsvalgte i NTF, til generalsekretæren og sekretariatet for godt samarbeid. Etter 10 år som president går stafettpinnen videre, og ny president skal velges på representantskapsmøtet i slutten av november. Hun ble hyllet med stående og brakende applaus fra den fullsatte salen.

Last ned pdf med talen her , 241.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Talen ble strømmet og kan sees i opptak på NTFs Facebook-side. Klikk her for å se talen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sondre Lerche i aksjon. Foto: Andres Vargas

Priser og hederstegn

I år var det Anne Møystad og Tore Bjørnland som mottok NTFs hederstegn for sin innsats for foreningen gjennom mange år, både som tillitsvalgte og i kurssammenheng. Helen Pullisaar fra UiO vant NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning, og Gunhild Vesterhus Strand og Siri Flagestad Kvalheim fikk Tidendes pris for beste oversiktsartikkel for artikkelen «Risiko og forebygging av oral sykdom blant eldre» som sto på trykk i Tidende nr 4/2021.

Thomas Hylland Eriksen deler sine underfundige perspektiver på pandemien. Foto: Andres Vargas

Pandemien som forstørrelsesglass og katalysator

Thomas Hylland Eriksen bidro med et humoristisk, sosialantropologisk skråblikk på pandemien i både det mikrososiologiske og det større bildet. Som Hylland Eriksen påpekte er pandemien sannsynligvis den største globale begivenheten i menneskets historie. Ingen har sluppet unna, og alles normer og adferd er blitt berørt. Spørsmålet hans var hva vi kan bruke erfaringene fra pandemien til, slik at det hele ikke har vært bortkastet?

Hylland Eriksen argumenterte for at det kan være nyttig å se oss selv litt utenfra. Nordmenn søker mot trygghet og kontroll, og vi kan ha godt av å erfare at ikke alt kan planlegges - at ikke alt går på skinner til enhver tid. Den største fordelen ved å bo i Norge er at vi har et tillitssamfunn. Vi har ikke bare tillit til våre medmennesker, men også til systemet, til organisasjoner og tjenester, slik som tannhelsetjenesten. Dette er det verdt å bygge videre på.

Pandemien har avdekket sosial og global ulikhet, fungert som et forstørrelsesglass på vår avhengighet til ulike forsyningskjeder og som en katalysator for digitaliseringen. Den viktigste lærdommen er likevel å ha kjent på savnet ved å ikke kunne omgås andre mennesker. Vi har fått bekreftet en gang for alle hvor viktig det er å kunne samles fysisk.

Dette utgjør et godt bakteppe for de nær 3000 deltakerne som de neste dagene skal rusle rundt i Grieghallen, mingle, prate, handle og hygge seg med utstilling, fagprogram og - ikke minst – med hverandre.

Godt landsmøte!

Se bilder fra Landsmøtet 2021 på NTFs facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 6. november 2021