Velkommen til TSF Fellesseminar 2022

Bilde

Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) har gleden av å ønske velkommen til Fellesseminar 2022 på Clarion Hotel Oslo 28. og 29. januar.

Temaet for konferansen er Smerte innen odontologien. Målgruppe er tannlegespesialister.

Det arrangeres middag fredag 28. januar - påmelding gjøres når du melder deg på konferansen.

For mer informasjon om fagprogram og lenke til påmelding se www.tannlegeforeningen.no/TSF

Sist oppdatert: 3. november 2021